HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI, CÔNG SUẤT 42M3. NGÀY ĐÊM
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MUSASHI AUTO PARTS Việt Nam.
Địa chỉ: Lô đất số G1, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Gói hợp đồng: Thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt.
Thời gian thực hiện: Tháng 1/2017
Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2017

Chất lượng nước đầu ra:  QCVN - 14/2008 cột A.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI   HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI   HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 1: Nhà máy Musashi.


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 2: Nâng hạ bồn vào vị trí lắp đặt, neo cáp và bơm nước cố định bồn.


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 3: Công trình đã hoàn thiện và đi vào vận hành làm việc.


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 4: Hệ thống tủ điện điều khiển và máy thổi khí.


Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Musashi

Hình 5.1: Giá thể vi sinh ngăn MBBR1


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 5.2: Giá thể vi sinh ngăn MBBR2


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MUSASHI

Hình 6: Lấy mẫu nước thải sau xử lý.