HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY KANEFUSA MANUFACTURING VIỆT NAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kanefusa Manufacturing Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long III, Vĩnh Phúc
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: 2019
Chất lượng nước đầu ra: Tiêu chuẩn TLIP III
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Kanefusa Manufacturing Việt Nam