Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy SHIN ETSU MAGNETIC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SHIN-ETSU MAGNETIC VIỆT NAM
Công suất: 7m3/ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin Etsu Việt Nam
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian hoàn thành: tháng 6/2020
Chất lượng nước đầu ra: Tiêu chuẩn KCN Đình Vũ
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản