Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Yamashin

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY YAMASHIN
CÔNG SUẤT 48M3/ NGÀY ĐÊM

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yamashin Việt Nam.
Địa chỉ: TLIP III - Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 12/2021

Chất lượng nước đầu ra:  TLIP III - Vĩnh Phúc
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.

Hình 1: Vận chuyển và cẩu hạ bồn Composite

Hình 2: Lắp đặt tại công trườngHình 3: Kết quả phân tích nước sau xử lý