Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy ABB (New PGTR)

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ABB
CÔNG SUẤT 83M3/ NGÀY ĐÊM

 

Tổng thầu xây dựng: Tuấn Lê Group
Địa chỉ: Tiên Sơn, Bắc Ninh
Gói hợp đồng: Thiết kế và lắp đặt.
Thời gian bàn giao hệ thống: Tháng 12/2022
Chất lượng nước đầu ra:  cột A, QCVN 14:2008/BTNMT
Công nghệ xử lý: 
Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.