Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Chế biến thực phẩm


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CÔNG SUẤT: 50M3/NGÀY
 

Địa chỉ: Thạch Thất - Hà Nội.
Gói hợp đồng: Thiết kế, cung cấp thiết bị và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 12/2023

Chất lượng nước đầu ra:  cột B, QCVN 40:2011/BTNMT
Công nghệ xử lý: AO kết hợp giá thể MBBR.

 Hướng dẫn vận hành