Lĩnh vực hoạt động chính

Dự án

Tin tức

HỘI THẢO ỨNG DỤNG JOKASOU TRONG QUY HOẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO ỨNG DỤNG JOKASOU TRONG QUY HOẠCH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày 21/10/2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) kết hợp với Công ty cổ phần Giải pháp Phát triển Tương lai (FUDESO., JSC) phối hợp đã tôt chức thành công Hội thảo: “Ứng dụng hệ thống Johkasou trong quy hoạch và bảo vệ môi trường” 

VIDEO